struna search engine

image shadow

sadašnja vrijednost

PDF ispis
definition
 

osnova mjerenja imovine i obveza prema kojoj se imovina iskazuje po sadašnjoj diskontiranoj vrijednosti budućih neto novčanih primitaka koji se očekuju ostvariti tijekom normalnoga tijeka poslovanja, dok se obveze iskazuju po sadašnjoj diskontiranoj vrijednosti budućih neto novčanih izdataka koji se očekuju ostvariti za podmirenje obveza u normalnome tijeku poslovanja

vrela
context
 
Sadašnja vrijednost (tj. primjena dobitnog pristupa) jest instrument koji se koristi da bi se budući iznosi (npr. priljevi, odnosno odljevi novca ili vrijednosti) sveli na sadašnji iznos koristeći diskontnu stopu.
vrela
equivalents
 

english: present value

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja