struna search engine

image shadow

rubna zadaća

PDF ispis
definition
 

zadatak nalaženja rješenja koje zadovoljava dodatne uvjete na rubu zadanoga područja

synonyms
 

admitted term: rubni problem

equivalents
 

english: boundary-value problem

german: Rundaufgabe

french: problème aux limites

russian: краевая задача

italian: problema dei valori al contorno

note
 
Najčešće se traže rješenja obične ili parcijalne diferencijalne jednadžbe.
classification
 

polje: matematika
grana: primijenjena matematika i matematičko modeliranje
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi