struna search engine

image shadow

rub poliedra

PDF ispis
definition
 

skup točaka prostora koje pripadaju poliedru i dijele prostor na poliedar i njegov komplement

synonyms
 

admitted term: granica poliedra

equivalents
 

english: boundary of a polyhedron

russian: граница многогранника

note
 
Rub je poliedra dvodimenzijski i može se prikazati kao unija stranica poliedra, a svi vrhovi poliedra pripadaju rubu poliedra.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi