struna search engine

image shadow

rodna hijerarhija

PDF ispis
definition
 

različito vrednovanje rodno obilježenih aktivnosti i svojstava s obzirom na razdiobu resursa, ugleda i moći

vrela
synonyms
 

not recommended term: spolna hijerarhija

equivalents
 

english: gender hierarchy

note
 
Zbog nedovoljno jasnoga razdvajanja uporabe naziva rod i spol, spolna hijerarhija često se upotrebljava kao istoznačnica rodnoj hijerarhiji.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji