struna search engine

image shadow

rentabilnost kapitala

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se ocjenjuje sposobnost poduzeća da stvara povrate za vlasnike kapitala

vrela
context
 
Kvaliteta korištenja tuđih izvora financiranja i ocjena strukture izvora financiranja uobičajeno se provodi usporedbom rentabilnosti imovine i rentabilnosti vlastitog kapitala.
vrela
synonyms
 

admitted term: rentabilnost vlastitog kapitala, rentabilnost vlastitoga kapitala

equivalents
 

english: return on equity

german: Eigenkapitalrentabilität

note
 
Rentabilnost kapitala izražava se kao postotak. Formula za izračun: rentabilnost kapitala = neto dobit / kapital i rezerve.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja