struna search engine

image shadow

rentabilnost imovine

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj profitabilnosti kojim se mjeri sposobnost poduzeća da ostvaruje povrate na temelju ukupno raspoloživih resursa odnosno da ostvaruje povrate za vlasnike svih oblika izvora financiranja imovine

vrela
synonyms
 

admitted term: profitabilnost imovine, rentabilnost ukupne imovine

equivalents
 

english: return on assets, return on investment, return on capital used

german: Gesamtkapitalrentabilität

note
 
Rentabilnost imovine izražava se kao postotak. Pri utvrđivanju rentabilnosti imovine razlikuje se neto i bruto rentabilnost imovine. Formula za izračun glasi: neto rentabilnost imovine = (neto dobit + rashodi od kamata) / ukupna imovina; bruto rentabilnost imovine = (bruto dobit + rashodi od kamata) / ukupna imovina. Osim navedenih postoje i druge varijacije rentabilnosti i imovine koje u brojniku imaju neto dobit ili dobiti prije kamata, poreza i amortizacije i slično.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja