struna search engine

image shadow

reflektirani val

definition
 

val koji nastaje odbijanjem upadnoga putujućeg mehaničkog vala na granici dvaju sredstava

synonyms
 

admitted term: odbijeni val

equivalents
 

english: reflected wave

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici