struna search engine

image shadow

razmjer

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

jednakost omjera

synonyms
 

admitted term: proporcija

equivalents
 

english: proportion

formula
 
note
 
Razmjer oprimjerujemo iskazom $a : b = c : d$, pri čemu su $a : b$ i $c : d$ omjeri.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi