struna search engine

image shadow

razmjer šteta

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje udio šteta u zarađenoj premiji

context
 
Razmjer šteta se računa kao odnos zbroja likvidiranih šteta, promjena pričuva za štete i promjena ostalih tehničkih pričuva i zarađene premije osiguranja. Za djelatnost osiguranja uobičajeno je da se taj pokazatelj kreće u okviru 50 % - 70 %. Povoljno je za osiguravajuće društvo da pokazatelj razmjera šteta postupkom komparativne analize (analize kroz godine) pokazuje tendenciju padanja.
vrela
equivalents
 

english: damage scale

note
 
Formula za izračun: razmjer šteta = (likvidirane štete + promjena pričuve za štete + promjena ostalih tehničkih pričuva) / zarađene premije.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja