struna search engine

image shadow

razlomljeni dio broja

PDF ispis
short form
 
razlomljeni dio
definition
 

razlika između zadanoga realnog broja i njegova najvećeg cijelog dijela

equivalents
 

english: fractional part, fractional part of a number

symbol
 
formula
 
note
 
Ako je broj pozitivan, onda je to dio iza decimalnoga zareza nakon što se dio ispred decimalnoga zareza zamijeni nulom.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi