struna search engine

image shadow

razdioba frekvencija

PDF ispis
definition
 

funkcija koja svakoj vrijednosti statističke varijable ili statističkoga vektora pridružuje odgovarajuću frekvenciju u danome uzorku

proposed term (IHJJ)
 
frekvencijska razdioba
synonyms
 

admitted term: distribucija frekvencija

equivalents
 

english: frequency distribution

classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi