struna search engine

image shadow

ravninska algebarska krivulja

definition
 

neprazni skup svih točaka u ravnini koje u pravokutnim koordinatama zadovoljavaju istu netrivijalnu algebarsku jednadžbu

equivalents
 

english: plane algebraic curve

russian: плоская алгебраическая кривая

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi