struna search engine

image shadow

rastući niz

PDF ispis
definition
 

niz $a_n$ elemenata uređenoga skupa $(X,<)$ koji je kao funkcija $a:(\mathbf{N},<)\to (X,<)$ rastuća funkcija

equivalents
 

english: ascending sequence

subordinate terms
 
strogo rastući niz
classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi