struna search engine

image shadow

rasa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

sociokulturno konstruirana razlikovna kategorija ljudi utemeljena na percipiranim naslijeđenim, biološkim i genskim svojstvima

vrela
context
 
Napuštanjem termina (i pojma?) "rasa", zanemaruje se potreba za razgraničenjem tih dvaju pojmova. Tako ostaje i dalje otvoreno pitanje je li rasni odnos samo poseban slučaj etničkog odnosa (van den Berghe, 1981.) ili su to dvije posebne znanstvene kategorije, pri čemu bi se "rasa" odnosila na kategorizaciju ljudi, a etnicitet na identifikaciju skupine (Banton, 1967.), ili bi "rasa" označavala identifikaciju "njih/drugoga", a "etnicitet" identifikaciju "nas" (Jenkins) ili se pak radi samo o "serijama ideoloških transformacija radi učvršćivanja dosadašnje hegemonije u novim uvjetima" (Lepervanche, 1980.).
vrela
equivalents
 

english: race

german: Rasse

french: race

italian: razza

note
 
Kategorizacija na temelju pretpostavljenih rasnih obilježja često je tijekom povijesti bila povezana s nejednakošću i pseudoznanstvenim predrasudama, stoga je potkraj 20. stoljeća u antropologiji pojam rase zamijenjen pojmom etniciteta.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Forenzično-kriminalističko nazivlje