struna search engine

image shadow

rang matrice

PDF ispis
short form
 
rang
definition
 

najveći broj linearno neovisnih redaka u matrici

equivalents
 

english: rank of a matrix

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi