struna search engine

image shadow

rame

noun n. sl.
PDF ispis
definition
 

dio koljenastoga vratila koji se spaja s rukavcem i osloncem letećega ležaja

vrela
context
 
Polusastavljeno koljenasto vratilo je vratilo kod kojega su osnaci i ramena kovani ili lijevani od jednoga komada, a zatim navučeni na toplo ili zavareni na rukavce.
vrela
synonyms
 

admitted term: koljeno, membrana, okvir, opna

slang: pršut

equivalents
 

english: web

classification
 

polje: strojarstvo
grana: brodsko strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje