struna search engine

image shadow

radnik s invaliditetom

PDF ispis
definition
 

radnik kojemu je priznat invaliditet prema nacionalnome pravu države članice ili kojemu je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj

vrela
proposed term (IHJJ)
 
radnik s invalidnošću
equivalents
 

english: disabled worker

german: behinderter Arbeitnehmer

french: travailleur handicapé

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije