struna search engine

image shadow

radna dozvola

PDF ispis
definition
 

dozvola kojom nadležna tijela neke države daju određenoj osobi pravo na zapošljavanje na teritoriju te države, a u kontekstu prava EU-a takva je dozvola jedna od izravnih diskriminatornih nacionalnih mjera zabranjenih pravilima o slobodi kretanja radnika u EU-u

equivalents
 

english: work permit

german: Arbeitserlaubnis

french: permis de travail

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije