struna search engine

image shadow

radiovalovi

noun m. pl.
definition
 

dio spektra elektromagnetskih valova koji ima najveće valne duljine i najmanje frekvencije

synonyms
 

admitted term: radijski valovi

equivalents
 

english: radiowaves

french: onde radioélectrique, onde radio

note
 
Radiovalovi obuhvaćaju frekvencije koje su manje od 3 GHz i valne duljine u vakuumu koje su veće od 10 cm te energije fotona koje su manje od 1,2•10^(-5) eV.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici