struna search engine

image shadow

radikalna gingivektomija

PDF ispis
definition
 

gingivektomija s kiretažom, glađenjem kosti, pokrivanjem krvave plohe režnjem i šivanjem

vrela
synonyms
 

admitted term: radikalna ulektomija

equivalents
 

english: radical gingival resection, radical gingivectomy, radical gum resection, radical ulectomy

german: radikale Gingivektomie, radikale Ulektomie

classification
 

polje: dentalna medicina
grana: oralna kirurgija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje