struna search engine

image shadow

radijan

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

jedinica mjere kuta koja odgovara kutu koji na jediničnoj kružnici oko vrha kuta odsijeca luk jedinične duljine

equivalents
 

english: radian

abbreviations and acronyms
 

croatian: rad

classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi