struna search engine

image shadow

radijacijsko oštećenje

PDF ispis
definition
 

oštećenje u kristalnoj strukturi uzrokovano prolazom ionizirajućega zračenja kroz kristal

equivalents
 

english: radition damage

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici