struna search engine

image shadow

rad idealnoga plina

PDF ispis
definition
 

rad koji obavi idealni plin pri promjeni obujma zbog sile kojom molekule plina udaraju u klip i stijenku posude

equivalents
 

english: work of ideal gas

equation
 
note
 
Rad je pozitivan pri povećanju, a negativan pri smanjenju obujma. Rad plina moguće je definirati s pomoću vanjske sile, a tada vrijedi suprotan dogovor o predznaku rada.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici