struna search engine

image shadow

računovodstvena dobit

PDF ispis
definition
 

dobit utvrđena kao razlika ukupnih prihoda i ukupnih rashoda

synonyms
 

admitted term: dobit obračunskoga razdoblja, rezultat poslovanja, financijski rezultat

equivalents
 

english: accounting profit

note
 
Računovodstvena dobit u praksi najčešće nije jednaka poreznoj osnovici s obzirom na to da računovodstvenu dobit treba uskladiti za privremene i stalne razlike (oporezive i odbitne privremene razlike te porezno nepriznate prihode i rashode kao i druga propisana usklađenja). Računovodstvena dobit računa se prema formuli: računovodstvena dobit = ukupni prihodi - ukupni rashodi.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja