struna search engine

image shadow

računovođa

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

osoba u svakoj instituciji ovlaštena za upravljanje novcem i drugom imovinom te odgovorna za njihovu pohranu sukladno odredbama financijske uredbe

vrela
synonyms
 

admitted term: računopolagač

not recommended term: računovodstveni službenik

equivalents
 

english: accounting officer

german: Rechnungsführer

french: comptable

slovene: računovodja

note
 
Računovođa unutar svake institucije odgovara za: 1) ispravno izvršavanje plaćanja, prikupljanje prihoda i povrat iznosa koji su utvrđeni kao potraživanja, 2) sastavljanje i prikazivanje izvješća, 3) vođenje poslovnih knjiga, 4) propisivanje računovodstvenih pravila i metoda te kontnog plana, 5) propisivanje i vrednovanje računovodstvenih sustava, 6) upravljanje riznicom (čl. 61. st. 1. Prijedloga Komisije od 28. svibnja 2010. za donošenje Uredbe Europskoga parlamenta i Vijeća o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (KOM(2010) 260 konačna verzija 2010/0154 (COD)).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije