struna search engine

image shadow

računarska fizika

definition
 

grana fizike koja proučava i implementira numeričke algoritme za rješavanje problema u fizici o kojima već postoje kvantitativne teorije

equivalents
 

english: computational physics

german: computerphysik

french: physique numérique

italian: fisica computazionale

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici