struna search engine

image shadow

racionalni broj

PDF ispis
definition
 

realni broj koji se može prikazati kao količnik dvaju cijelih brojeva

equivalents
 

english: rational number

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi

source
 

source of term: Hrvatski jezični portal. Zagreb : Novi Liber ; Srce, 2004. URL: http://hjp.novi-liber.hr/. (18.9.2012.)