struna search engine

image shadow

racemizacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

nastajanje racemata iz kiralne polazne tvari u kojoj se jedan enantiomer nalazi u višku

vrela
equivalents
 

english: racemisation

classification
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Forenzično-kriminalističko nazivlje