struna search engine

image shadow

Q-faktor

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

broj koji pokazuje relativni biološki učinak različitih vrsta ionizirajućega zračenja na različita tkiva

equivalents
 

english: Q factor

french: facteur Q

abbreviations and acronyms
 

croatian: Q

english: Q

classification
 

polje: fizika
grana: nuklearna fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici