struna search engine

image shadow

projektivna geometrija

definition
 

grana geometrije koja se bavi točkama, pravcima i višedimenzijskim potprostorima u višedimenzijskome projektivnom prostoru, skupovima potprostora induktivno određenih relacijom ležanja manjih potprostora na većima i njihovim svojstvima invarijantnima u odnosu na projektivne transformacije projektivnoga prostora

equivalents
 

english: projective geometry

note
 
Projektivna geometrija tradicionalno je definirana aksiomatikom o relacijama ležanja, odnosno incidencije točaka, pravaca i višedimenzijskih analogona. U suvremenoj se matematici dublja pitanja projektivne geometrije proučavaju u okvirima projektivne algebarske geometrije koja se drukčije temelji, ali je većina osnovnih objekata i problema ista.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi