struna search engine

image shadow

prihod od kamata

PDF ispis
definition
 

financijski prihod koji se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva

vrela
context
 
Subjekt objavljuje prihod od kamata odvojeno od kamatnih troškova za svaki segment o kojemu se izvještava, osim ako većina prihoda segmenta proizlazi iz kamata, te ako se glavni donositelj odluka uglavnom oslanja na neto prihod od kamata pri ocjenjivanju osnovnih rezultata segmenta i donošenja odluka o resursima koji će se rasporediti segmentu.
vrela
equivalents
 

english: interest income

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja