struna search engine

image shadow

prihod od dividendi

PDF ispis
definition
 

financijski prihod koji se priznaje kada je ustanovljeno dioničarevo pravo na isplatu dividende

vrela
context
 
Prihodi koji se ostvaruju sezonski, ciklički ili povremeno tijekom financijske godine ne priznaju se unaprijed, niti se odgađaju u razdoblju tijekom godine ako takvo priznavanje unaprijed ili odgađanje ne bi bili primjereni ni na kraju financijske godine subjekta. Primjeri uključuju prihod od dividendi, prihod od autorskih prava i državne potpore.
vrela
equivalents
 

english: dividend income

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja