struna search engine

image shadow

prava klasa

PDF ispis
definition
 

klasa koja nije skup

equivalents
 

english: proper class

french: classe propre

russian: собственный класс

note
 
Prava klasa može se definirati i kao klasa koja nije element ni jedne druge klase.
classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi