struna search engine

image shadow

potpuno eksterno vrednovanje funkcije interne revizije

PDF ispis
definition
 

eksterno vrednovanje funkcije interne revizije koju provodi kvalificirani, neovisni eksterni procjenitelj ili procjenjivački tim, a uobičajeno uključuje procjenu razine usklađenosti sa Standardima i Etičkim kodeksom, mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti funkcije interne revizije te mjeru u kojoj funkcija interne revizije udovoljava očekivanjima odbora, višega menadžmenta i upravljačkoga menadžmenta te doprinosi vrijednosti organizacije

vrela
equivalents
 

english: full external assessment of internal audit function

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja