struna search engine

image shadow

potpora

noun f. sl.
definition
 

djelovanje snaga ili njihovih dijelova kojim se pomažu, štite ili podržavaju sve druge snage

equivalents
 

english: support

subordinate terms
 
izravna potpora, međusobna potpora, opća potpora
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje