struna search engine

image shadow

pokazatelji zaduženosti banke

PDF ispis
definition
 

segment pokazatelja odnosa u bilanci banke kojima se mjeri koliko se banka financira iz tuđih izvora imovine, a koliko iz kapitala

vrela
synonyms
 

admitted term: pokazatelji solventnosti banke

equivalents
 

english: bank solvency ratios

german: Solvabilität Finanzkennzahlen für Bank

subordinate terms
 
odnos kapitala i ukupne imovine, pokazatelj odnosa ukupnih obveza i ukupne aktive, stupanj samofinanciranja klijenata
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja