struna search engine

image shadow

pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka banke

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelji za ocjenu poslovanja banke kojima se ocjenjuje ekonomičnost i nekamatne aktivnosti banke

context
 
Pokazatelji odnosa u bilanci banke usmjereni su, prije svega, na mjerenje sigurnosti poslovanja. Nasuprot tome, pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka, pokazatelji profitabilnosti usmjereni su prvenstveno na mjerenje uspješnosti poslovanja.
vrela
equivalents
 
subordinate terms
 
pokazatelji ekonomičnosti banke, pokazatelji nekamatnih aktivnosti banke
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja