struna search engine

image shadow

pokazatelji odnosa u bilanci banke

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelji za ocjenu poslovanja banke kojima se ocjenjuje likvidnost, zaduženost i ulaganje u dugotrajnu imovinu

context
 
Pokazatelji odnosa u bilanci banke usmjereni su, prije svega, na mjerenje sigurnosti poslovanja. Nasuprot tome, pokazatelji odnosa u računu dobiti i gubitka, pokazatelji profitabilnosti usmjereni su prvenstveno na mjerenje uspješnosti poslovanja.
vrela
equivalents
 
subordinate terms
 
pokazatelji likvidnosti banke, pokazatelji ulaganja u dugotrajnu imovinu, pokazatelji zaduženosti banke
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja