struna search engine

image shadow

pokazatelji likvidnosti banke

PDF ispis
definition
 

segment pokazatelja odnosa u bilanci banke kojima se mjeri sposobnost banke da podmiruje svoje dospjele kratkoročne obveze

equivalents
 

english: bank liquidity ratios

german: Liquidität Finanzkennzahlen für Bank

subordinate terms
 
odnos danih kredita i primljenih depozita banke, odnos kratkoročne aktive s ukupnim danim kreditima
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja