struna search engine

image shadow

pokazatelji ekonomičnosti banke

PDF ispis
definition
 

segment pokazatelja odnosa u računu dobiti i gubitka banke kojima se mjeri koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

vrela
equivalents
 

english: bank economy ratios

subordinate terms
 
ekonomičnost ukupnoga poslovanja banke, odnos kamatnih prihoda i rashoda, odnos ukupnoga prihoda i operativnih troškova, odnos ukupnoga prihoda i troška zaposlenih
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja