struna search engine

image shadow

pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje opterećenje bruto premije izravnim i neizravnim troškovima pribave

context
 
Također je važno primijetiti da za razliku od životnih osiguranja gdje zbog prirode posla veći udio u poslovnim prihodima zauzimaju troškovi pribave, u poslovnim rashodima kod provođenja poslova neživotnog osiguranja najveći udio zauzimaju troškovi uprave (administrativni troškovi). Zbog toga je uobičajeno da je udio troškova pribave u bruto premiji znatno viši kod životnih u odnosu na neživotna osiguranja.
vrela
proposed term (IHJJ)
 
pokazatelj odnosa troškova pribave i brutopremije
equivalents
 
note
 
Formula za izračun: pokazatelj odnosa troškova pribave i bruto premije = troškovi pribave / bruto premija.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja