struna search engine

image shadow

pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje udio tehničkih pričuva u vlastitim izvorima imovine

context
 
Pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala pokazuje koliki je udio kapitala u tehničkim pričuvama tijekom promatranog razdoblja. Uobičajeno je da kod osiguravajućih društava u strukturi pasive dominiraju tehničke pričuve koja zapravo predstavljaju rezerviranja za buduće rizike iz osiguranja.
vrela
equivalents
 
note
 
Formula za izračun: pokazatelj odnosa tehničkih pričuva i kapitala = tehničke pričuve / kapital.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja