struna search engine

image shadow

pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje opterećenje zarađene premije poslovnim rashodima

context
 
Ukoliko pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije u promatranom razdoblju u poslovima neživotnih i životnih osiguranja pokazuje tendenciju povećavanja to znači da se povećavaju troškovi pribave (prodaje) i uprave što u konačnici može rezultirati manjom rentabilnosti vlastitog kapitala.
vrela
equivalents
 
note
 
Formula za izračun: pokazatelj odnosa poslovnih rashoda i zarađene premije = poslovni rashodi / zarađena premija.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja