struna search engine

image shadow

podijeljeno upravljanje proračunom

PDF ispis
definition
 

način neizravnoga izvršenja općega proračuna u kojemu Komisija prenosi izvršne ovlasti državama članicama kako bi nadležna tijela u pojedinim državama članicama upravljala rashodima u određenim sektorskim fondovima

vrela
equivalents
 

english: shared management of the budget

german: geteilte Mittelverwaltung des Haushaltsplans

french: gestion partagée du budget

slovene: deljeno upravljanje proračuna

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije