struna search engine

image shadow

početni saldo

PDF ispis
definition
 

saldo koji predstavlja stanje imovine ili izvora imovine na početku razdoblja

context
 
Učinak primjene ovog standarda od datuma njegova stupanja na snagu (ili ranije) prikazuje se kao usklađivanje početnoga salda zadržane dobiti za razdoblje u kojemu se standard počinje primjenjivati.
vrela
equivalents
 

english: opening balance, beginning balance, balance brought forward

note
 
Konta imovine imaju početni saldo na dugovnoj strani, dok konta izvora imovine imaju početni saldo na potražnoj strani. Konta prihoda i rashoda nemaju početni saldo, nego se otvaraju u trenutku nastanka poslovnoga događaja koji uzrokuje nastanak prihoda ili rashoda tijekom godine. Početni saldo dobiva se na temelju stanja u početnoj bilanci.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja