struna search engine

image shadow

plovni kanal

definition
 

umjetni vodotok na kojemu se sigurno odvija unutrašnja plovidba

vrela
equivalents
 

english: navigation canal

german: schiffbarer Kanal

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: hidrotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja