struna search engine

image shadow

plovna rijeka

definition
 

prirodan, obilježen ili uređen vodotok na kojemu se sigurno odvija unutrašnja plovidba

vrela
equivalents
 

english: navigable river

german: schiffbarer Fluss

classification
 

polje: građevinarstvo
grana: hidrotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja