struna search engine

image shadow

plin

noun m. sl.
definition
 

agregacijsko stanje tvari u kojemu se atomi ili molekule gibaju velikim brzinama, kaotično i gotovo neovisno jedne o drugima, i u kojemu tvar nema mikroskopsku strukturu

equivalents
 

english: gas

subordinate terms
 
dvoatomni plin, idealni plin, realni plin
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici, Hrvatsko nazivlje hidraulike i pneumatike, Forenzično-kriminalističko nazivlje