struna search engine

image shadow

Plaumannova formula

PDF ispis
definition
 

formula utvrđena praksom Suda Europske unije kojom se utvrđuje pojedinačna i izravna pogođenost pojedinca kao nepovlaštenoga tužitelja aktom koji mu nije upućen

vrela
synonyms
 

admitted term: Plaumann-formula, Plaumann-kriterij

not recommended term: Plaumann test

equivalents
 

english: Plaumann formula

german: Plaumann-Formel

french: Plaumann formule

note
 
Da bi nepovlašteni tužitelji prema čl. 263. st. 4. UFEU-a tužbom za utvrđenje ništetnosti mogli pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije i zahtijevati poništenje pravnoga akta Unije koji se na njih ne odnosi, odnosno nije im upućen, moraju njime biti pojedinačno i izravno pogođeni. Stoga je u Predmetu 25/62 Plaumann v Commission (1963) ECR 95 utvrđeno sljedeće: "Druge osobe od onih kojima je odluka upućena mogu tvrditi da se ona na njih pojedinačno odnosi samo onda ako na njih ta odluka utječe zbog određenih svojstava koja one imaju ili zbog okolnosti koje ih razlikuju od svih drugih osoba, te ih na osnovi tih čimbenika ona pojedinačno izdvaja baš kao i u slučaju osobe kojoj je upućena."
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije