struna search engine

image shadow

platni instrument

PDF ispis
definition
 

personalizirano sredstvo i/ili skup postupaka ugovorenih između korisnika i pružatelja platnih usluga koje korisnik platnih usluga primjenjuje za iniciranje naloga za plaćanje

vrela
equivalents
 

english: payment instrument

german: Zahlungsinstrument

french: instrument de paiement

slovene: plačilni instrument

note
 
Najčešće se radi o novčanoj pošiljki, platnim karticama, izravnome terećenju, kreditnome transferu, čeku ili elektroničkome novcu.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije